Jul 18, 2018

سرویس‌ها و کارکردها انجمن آزاد iptv (انتشار 2 - نسخه 1.0) - قسمت دوم (کارکردها)

توجه : متن در حال تکمیل می باشد

کارکردها در “Open IPTV Forum” انتشار 2

 • شبکه های دسترسی
 • Access networks
  انتشار 1 تنها از شبکه های ثابت دسترسی خطی مانند شبکه های DSL و PON پشتیبانی می کند.
  انتشار 2 همچنین شامل شبکه های دسترسی به تلفن همراه می شود، هرچند اجازه می دهد تا تغییرات در تجربه سرویس و در دسترس بودن وجود داشته باشد.

 • تبلیغات
 • Advertising
  تبلیغات می تواند به عنوان بخشی از محتوا، در راهنمای محتوای یا در یک پنجره جداگانه تحویل داده شود.
  تبلیغات می تواند شامل پیوندهایی به اطلاعات بیشتر، مانند صفحات وب باشد. تبلیغات منطقه ای برای مدل شبکه مدیریت شده پشتیبانی می شوند.

  ….

  ….

 • فرمت های محتوا
 • Content formats

 • QoS

 • ارائه دهنده خدمات بستر های نرم افزاری
 • Service Platform Provider

 • Charging

 • استفاده از خدمات
 • Service usage

 • رابط کاربری
 • User interface

 • مدیریت کاربر
 • User management

 • امنیت
 • Security

 • قابلیت حمل خدمات
 • Service portability

 • تداوم جلسه
 • Session continuity

 • مدیریت از راه دور
 • Remote management

 • شبکه های تحویل محتوا
 • Content Delivery Networks

 • معیارهای مخاطب
 • Audience metrics

 • بوک مارک ها
 • Bookmarks

 • کنترل پخش اجباری
 • Forced playout control

 • کنترل از راه دور
 • Remote Control
  سلب مسئولیت
  اعضای انجمن Open IPTV هیچ مشکلی برای استفاده از این سند ندارند.


  گردآوری و ترجمه : کاوه رضائی
  مطلب مرتبط :
  قسمت اول مطلب
  Did you like that post? You can suscribe to the RSS feed or follow @kavehrs on Twitter .